Tarjous -10% koodilla 10promo
hello@artforma.com
Kirjoita meille sähköposti
Keskustele Messengerillä
Keskustele WhatsApilla
Kirjautuminen
Oletko täällä ensimmäistä kertaa?
Rekisteröinti
Kori 0.00 € € 0
Todennettu myyjä
Ostoskorisi on tyhjä

Käyttöehdot

I. Määritelmät

Säännöissä käytetyt termit tarkoittavat:

1. Asiakas - luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö, jonka erityissäännökset myöntävät oikeuskelpoisuuden ja joka tekee Myyjän kanssa kauppaa koskevan myyntisopimuksen.

2. Kuluttaja – luonnollinen henkilö, joka tekee Myyjän kanssa oikeustoimen, joka ei liity suoraan sen liiketoimintaan tai ammatilliseen toimintaan. Säännösten kuluttajaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös luonnolliseen henkilöön, joka tekee suoraan hänen elinkeinotoimintaansa liittyvän sopimuksen, kun tämän sopimuksen sisällöstä ilmenee, että se ei ole luonteeltaan hänelle ammatillista, mikä johtuu erityisesti sopimuksen kohteesta. hänen elinkeinotoimintansa, joka on asetettu saataville keskusrekisteröintiä ja elinkeinotietoa koskevien säännösten perusteella.

3. Myyjä – Kauppaa hallinnoiva ja ylläpitävä taho, eli FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jonka kotipaikka on ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, kirjattu kansallisen oikeusrekisterin yrittäjärekisteriin numerolla KRS: 0000756639, yrityksen asiakirjat ja rekisteröintitiedostot säilytetään Poznańin käräjäoikeudessa - Nowe Miasto ja Wilda Poznańissa , IX Kansallisen tuomioistuinrekisterin kaupallinen osasto . Yhteydenotto Myyjään on mahdollista seuraavilla tavoilla:

4. Säännöt – tämä asiakirja, jossa määritellään yleiset myyntiehdot ja säännöt sähköisten palvelujen tarjoamiselle osana Artforma-verkkokauppaa.

5. Verkkokauppa (Store) – Artforma-nimellä toimiva verkkokauppa, joka on saatavilla osoitteessa artforma.fi.

6. Tavarat – Verkkokaupassa tarjottavat tuotteet.

7. Myyntisopimus – Myyjän ja Asiakkaan välillä etänä verkkokaupan kautta tehty sopimus.

8. Tilaus – Asiakkaan aieilmoitus, jolla pyritään suoraan tekemään myyntisopimus ja jossa määritellään erityisesti Tavaroiden tyyppi ja lukumäärä.

 

II. Yleistä

1. Nämä säännöt määrittelevät osoitteessa artforma.fi/ olevan verkkokaupan käyttöä koskevat säännöt. Asiakkaan tulee lukea Säännöt ennen tilin rekisteröintiä Kauppaan, sillä se muokkaa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan.

2. Nämä määräykset ovat säännöksissä tarkoitettuja määräyksiä. Sähköisten palvelujen tarjoamisesta 18.7.2022 annetun lain 8 §.

3. Näissä asetuksissa määritellään erityisesti:

 • Säännöt verkkokaupan rekisteröintiä ja tilin käyttöä varten.
 • Ehdot ja säännöt tilausten tekemiselle sähköisesti osana verkkokauppaa.
 • Myyntisopimusten solmimisen periaatteet käyttämällä verkkokaupan osana tarjottuja palveluita.

4. Sähköisten palvelujen tarjoamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2002 annetusta laista johtuvan velvoitteen mukaisesti sekä 18. heinäkuuta 2002 säädetyt tiedonantovelvollisuudet huomioon ottaen. 12 sek. 30.5.2014 annetun kuluttajanoikeuslain 1 kohdan 19 ja 20 mukaisesti Myyjä ilmoittaa, että:

- Kaupan käytön tekniset ehdot ovat seuraavat: mikä tahansa laite, joka pystyy käyttämään verkkoselainta, kuten: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

- Tekniset lisävaatimukset:

 • Evästeet käytössä
 • JavaScript käytössä,
 • Ponnahdusikkunat käytössä,
 • Adobe Flash Player 11 tai uudempi on asennettu.

- Kaupan digitaalisen sisällön merkittävä yhteentoimivuus Asiakkaan tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen kanssa voi olla seuraava: pikasiirtojen suorittamisessa PayPal, Stripe, Braintree.

5. Verkkokaupan käyttämiseksi Asiakkaan tulee hankkia pääsy tietokoneeseen tai päätelaitteeseen, jossa on Internet-yhteys.

6. Soveltuvan lain mukaisesti Artforma varaa oikeuden rajoittaa palvelujen tarjoamista Verkkokaupan kautta yli 18-vuotiaisiin henkilöihin. Tällaisessa tapauksessa mahdollisille asiakkaille ilmoitetaan yllä olevasta.

7. Asiakkaat voivat käyttää näitä sääntöjä milloin tahansa artforma.fi/-sivuston kotisivulla olevan linkin kautta ja ladata ja tulostaa sen itse.

 

III. Verkkokaupan käytön säännöt

1. Verkkokauppaan rekisteröityminen on valinnaista. Asiakas voi tehdä tilauksen ilman rekisteröitymistä Kauppaan luettuaan ja hyväksyessään nämä säännöt. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ja hyväksymällä Kaupan verkkosivuilla oleva rekisteröintilomake. Rekisteröinnin ehtona on suostumus sääntöjen sisältöön ja pakollisiksi merkittyjen henkilötietojen antaminen.

2. Verkkokaupan osana tarjottaviin palveluihin liittyvien viestien ja tietojen välityksen turvallisuuden varmistamiseksi Myyjä toteuttaa tarjottavien palvelujen turvallisuuden uhan tason mukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, erityisesti toimenpiteitä Internetissä lähetettyjen henkilötietojen luvattoman hankinnan ja muuttamisen estämiseksi.

3. Asiakas on velvollinen erityisesti:

 • käytä verkkokauppaa yleisesti sovellettavan lain, Säännösten määräysten sekä yleisten Internetin käytön periaatteiden mukaisesti.
 • ei tarjoa tai välitä lain kiellettyä sisältöä, esim. sisältö, joka edistää väkivaltaa, herjaa tai loukkaa kolmansien osapuolten henkilökohtaisia oikeuksia ja muita oikeuksia,
 • käytä verkkokauppaa tavalla, joka ei häiritse sen toimintaa, erityisesti käyttämällä tiettyjä ohjelmistoja tai laitteita,
 • ei ryhdy toimiin, jotka koostuvat ei-toivottujen kaupallisten tietojen (roskapostin) lähettämisestä tai lähettämisestä verkkokaupan osana,
 • käytä Verkkokauppaa tavalla, joka ei ole haitallinen muille asiakkaille ja Myyjälle,
 • käytä verkkokaupan osana julkaistua sisältöä vain henkilökohtaiseen käyttöön ei-kaupallisiin tarkoituksiin,

4. Myyjä voi välittömästi evätä Asiakkaalta oikeuden käyttää Verkkokauppaa sekä rajoittaa hänen pääsyään joihinkin tai kaikkiin Verkkokaupan resursseihin, mikäli Asiakas rikkoo Sääntöjä, erityisesti kun asiakas:

 • annoi virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja rekisteröityessään verkkokauppaan, mikä johtaa harhaan tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.
 • on loukannut verkkokaupan kautta kolmansien osapuolten henkilökohtaisia oikeuksia, erityisesti verkkokaupan muiden asiakkaiden henkilökohtaisia oikeuksia,
 • on syyllistynyt muuhun toimintaan, jota Myyjä pitää sovellettavan lain tai yleisten Internetin käytön periaatteiden vastaisena tai Myyjän hyvää mainetta haittaavana käyttäytymisenä.

5. Henkilö, jolta on riistetty verkkokaupan käyttöoikeus, ei saa rekisteröityä uudelleen ilman Myyjän ennakkosuostumusta.

 

IV. Myyntisopimuksen tekomenettely

1. Myyjä Kaupan kautta toteuttaa tarjouksessaan olevien tavaroiden etämyyntiä. Asiakas voi tutustua tavaroiden pääominaisuuksiin ennen tilauksen tekemistä yksittäisiä tuotteita koskevilla Verkkokaupan sivuilla. Etämyyntisopimuksen solmimista varten verkkokaupan kautta siirry Verkkokaupan verkkosivuille ja valitse Tavarat ja suorita tekniset lisätoimenpiteet Asiakkaalle näkyvien viestien ja verkkosivustolla olevien tietojen perusteella.

2. Asiakas valitsee tilatut tuotteet lisäämällä ne ostoskoriin.

3. Tilausta tehdessään - kunnes tilauksen lähettämisen vahvistavaa painiketta painetaan - Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa syöttämiään tietoja ja valitsemiaan tuotteita. Voit tehdä tämän seuraamalla Asiakkaalle näkyviä viestejä ja verkkosivustolla olevia tietoja.

4. Kun Asiakas on antanut kaikki tarvittavat tiedot, yhteenveto tehdystä Tilauksesta tulee näkyviin. Tehdyn Tilauksen yhteenveto sisältää mm.: valitun tavaran tai palvelun kuvauksen, tavaroiden yksikköhinnat, kokonaishinnan, tiedot myönnetystä alennuksesta, tilauksen arvon ja kaikki muut kulut mukaan lukien toimituskulut sekä toimitusosoite, laskun tiedot ja valittu maksutapa.

5. Tilauksen lähettäminen edellyttää, että hyväksyt Säännön sisällön, annat pakollisiksi merkityt henkilötiedot ja painat painiketta: "Maksuvelvollisuus tilaus". Tilauksen tekeminen joka kerta edellyttää Säännösten lukemista etukäteen ja sen ehtojen hyväksymistä sitoviksi.

6. Tilauksen tekemisen jälkeen Asiakas saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen pysyvällä välineellä vahvistuksen etäsopimuksen tekemisestä, joka sisältää myös Sääntöjen soveltuvan sisällön. Sopimus katsotaan tehdyksi, kun Myyjä on vastaanottanut tilausvahvistuksen.

7. Mikäli osa Tilauksen kohteena olevista tuotteista ei ole saatavilla tai toimitusaika ylittää 14 päivää, asiakkaalle ilmoitetaan siitä välittömästi vahvistamatta etäsopimuksen tekoa ja hän voi päättää tilauksen toteuttamistavasta (hyväksyminen). ilmoitettu toimitusaika; joidenkin Tavaroiden tilauksen täyttäminen; tilauksen peruuttaminen kokonaan).

8. Ellei etäsopimuksen tekemisestä ole saatu vahvistusta asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen pysyvällä välineellä tai 24 tunnin kuluessa tilauksen tekemisestä ei saada tietoa joidenkin Tavaroiden poissaolosta, Asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä myyjään.

9. Myyntisopimus on tehty suomeksi ja sen erottamaton osa ovat näiden sääntöjen määräykset siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa itse myyntisopimuksen kanssa.

10. Tilaustietojen ja Sääntöjen tallentaminen, turvaaminen ja jakaminen tapahtuu Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettävänä viestinä. Asiakkailla, jotka ovat luoneet tilin Verkkokaupassa, on lisäpääsy aikaisempiin tilauksiinsa osana verkkokaupan toimintoja.

 

V. Toimitus

1. Tavaroiden toimitus on rajoitettu Suomen alueelle ja tapahtuu asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen. Tavaroiden toimitus Suomen rajojen ulkopuolelle tapahtuu Myyjän ja Asiakkaan välisillä yksilöllisillä järjestelyillä.

2. Tilattujen Tavaroiden toimitus tapahtuu kuriirin välityksellä. Logistisista syistä Myyjä ei tarjoa mahdollisuutta tilauksen henkilökohtaiseen noutoon myymälässään tai muussa paikassa.

3. Toimitus on pääsääntöisesti maksutonta riippumatta asiakkaan valitsemasta maksutavasta ja toimituspaikasta. Mahdolliset ylimääräiset toimituskulut voidaan ilmoittaa tilauksen yhteydessä, ja ne edellyttävät Asiakkaan hyväksyntää.

4. Toimitusaika on enintään 23 työpäivää, tuotantoaika enintään 11 työpäivää ja toimitusaika jopa 7 arkipäivää. Toimitusaika lasketaan päivästä, jolloin Myyjä on vahvistanut Asiakkaan Tilauksen.

5. Mikäli Asiakas on Kuluttaja, Myyjä kantaa riskin Tavaran tahattomasta vahingoittumisesta tai katoamisesta kuljetuksen aikana. Asiakkaan tulee tarkastaa lähetys ajoissa ja tämän tyyppisille lähetyksille hyväksytyllä tavalla. Mikäli tavarat toimitetaan ilmeisinä kuljetuksen aikana vaurioituneena tai menettäneenä, Asiakkaan tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa virheestä rahdinkuljettajalle (kuriirille) ja Myyjälle mahdollisimman pian ja suorittaa muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen rahdinkuljettajan mahdollisen vastuun selvittämiseksi. , erityisesti vahvistamalla lähetyksen kunto. Vian ilmoittamisen viivästyminen ei aiheuta Asiakkaalle kielteisiä seurauksia, etenkään se ei vaikuta Myyjän vastuuseen tavaran sopimuksenvastaisuudesta (määräysten IX kohta). Kuitenkin nopeampi ilmoitus kuljetuksen aikana havaituista vahingoista mahdollistaa sen, että myyjä tunnistaa valituksen nopeammin ja voi nostaa omat korvausvaatimukset rahdinkuljettajaa tai kuljetusvakuuttajaa vastaan.

 

VI. Hinnat ja maksutavat

1. Verkkokaupan verkkosivuilla näkyvien Tuotteiden hinnat on ilmoitettu euroina ja sisältävät kaikki osat, mukaan lukien ALV ja tullimaksut.

2. Asiakkaalla on mahdollisuus maksaa hinta:

- PayPal-maksu

- Stripe-maksu

- Braintree-maksu

3. Asiakas on velvollinen suorittamaan maksun 7 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut myyjältä vahvistuksen Sopimuksen tekemisestä, ellei hän ole päättänyt maksaa postiennakolla, kun kyseessä on postiennakko.

4. Mikäli asiakas on kiinnostunut saamaan ALV-laskun, hänen tulee ilmoittaa siitä Myyjälle tilauksen yhteydessä (valitsemalla tilauslomakkeesta sopiva vaihtoehto) ja toimittaa Myyjälle tiedot, jotka vaaditaan arvonlisäverolaskun oikein laatimiseksi. . Ennen maksun suorittamista Myyjä voi laatia maksun perusteena olevan asiakirjan - pro forma -laskun.

 

VII. Tilauserittelyn peruuttamista ja muuttamista koskevat ehdot.

Myyjän liiketoimintaprofiilin eli kunkin tuotteen personoinnin vuoksi kaupan toteutuksen jälkeen ei hyväksytä eritelmien muutoksia eikä tilausten peruutuksia.

VIII. Oikeus peruuttaa etäsopimus

Myyjä ilmoittaa, että suurin osa Verkkokaupassa tarjottavista tuotteista valmistetaan täysin asiakkaan yksilöllisen tilauksen mukaan ja räätälöidään hänen tarpeisiinsa. Suurin osa Verkkokaupassa tarjottavista tuotteista on siten valmistamattomia tuotteita, jotka on valmistettu kuluttajan ohjeiden mukaan tai palvelevat hänen yksilöllisiä tarpeitaan. Art. Kuluttajan oikeuksista annetun lain 38 §:n 3 momentin mukaan kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa etäsopimusta sellaisten sopimusten osalta, joiden kohteena on kyseessä oleva tavara.
Yllä olevan mielessä Myyjä ilmoittaa, että alla kuvattu etäsopimuksen peruuttamisoikeus koskee vain Valentina-malliston tuotteita (huonekalusarjat).

1. Kuluttajaasiakkaalla on kuluttajan oikeuksista 30.5.2014 annetussa laissa säädetty oikeus perua sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman syytä. Neljäntoista vuorokauden määräaika alkaa siitä, kun asiakas tai hänen ilmoittamansa kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavaran haltuunsa, ja useiden erissä tai osissa toimitettavien tavaroiden tapauksessa tavaran haltuunsa ottamisesta viimeiset tavarat, niiden erä tai osa. Määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät lausunnon ennen sen päättymistä. Sopimuksen peruuttamisilmoitus voidaan antaa millä tahansa tavalla, esimerkiksi:

 • perinteinen posti: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.
 • sähköposti: service@artforma.fi
 • puhelimitse: +44 203 808 5213.

2. Asiakas voi myös tehdä peruuttamisilmoituksen kuluttajan oikeuksista 30.5.2014 annetun lain liitteessä 2 olevalla lomakkeella, jonka malli on myös alla Säännöissä. Tämä malli toimitetaan lisäksi yhdessä etäsopimuksen tekemisen vahvistuksen kanssa kestävällä välineellä.

3. Mikäli asiakas peruuttaa sopimuksen, myyjän on viipymättä - mutta viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona asiakas on saanut sopimuksen peruuttamisesta - palauttaa Asiakkaalle kaikki tämän suorittamat maksut, mukaan lukien tuotteen toimituskulut.

4. Jos asiakas on valinnut tavaran toimitustavan muun kuin Myyjän tarjoaman halvimman tavanomaisen toimitustavan, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle hänelle aiheutuneita lisäkustannuksia, jotka ylittävät halvimman tavanomaisen toimitustavan kustannukset. Myyjän tarjoama.

5. Myyjä palauttaa maksun käyttämällä samaa maksutapaa, jota asiakas on käyttänyt.

6. Myyjä voi pidätellä asiakkaalta saatujen maksujen palautusta siihen asti, kunnes tavara on vastaanotettu tai asiakas toimittaa todisteen palautuksesta riippuen siitä, kumpi tapahtuma tapahtuu ensin.

7. Sopimuksen peruuttamisen yhteydessä asiakas on velvollinen välittömästi, enintään neljäntoista päivän kuluessa, palauttamaan ostetut tavarat kokonaisuudessaan (mukaan lukien mm. käyttöopas ja muut asiakirjat) sellaisessa kunnossa, joka ei ylitä sen käyttötapa on tarpeen asioiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi. Asiakas maksaa välittömät palautuskustannukset. Määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät tuotteen takaisin ennen sen voimassaolon päättymistä. On suositeltavaa lähettää ostetut tavarat takaisin tämän ajan kuluessa seuraavaan osoitteeseen: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.

8. Asiakas on vastuussa tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu siitä, että sitä käytetään tavalla, joka ylittää sen, mikä on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi, ellei Myyjä ole ilmoittanut kuluttajalle oikeus tehdä sopimus artiklan vaatimusten mukaisesti. 12 sek. Kuluttajien oikeuksista 30 päivänä toukokuuta 2014 annetun lain 1 kohta 9. Kuljetuksen kohteesta johtuen Myyjä suosittelee, mutta ei vaadi lähetysvakuutusta tavaran palautuksen yhteydessä.

9. Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa etäsopimusta seuraavien sopimusten osalta:

 • palvelun tarjoamiseksi, jos yrittäjä on suorittanut palvelun täysin kuluttajan nimenomaisella suostumuksella, jolle on ennen palvelun aloittamista ilmoitettu, että yrittäjän suorittaman palvelun suorittamisen jälkeen hän menettää oikeuden vetäytyä.
 • jossa hinta tai korvaus riippuu rahoitusmarkkinoiden heilahteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua ennen kuluttajan tilauksessa määrittämien kiinteistöjen palvelusopimuksen peruuttamismääräajan umpeutumista jonka hän on sijoittanut tai joka liittyy hänen henkilöön läheisesti.
 • jossa palvelun kohteena on valmistamaton tuote, joka on valmistettu kuluttajan ohjeiden mukaan tai palvelee hänen yksilöllisiä tarpeitaan.
 • jossa palvelun aiheena ovat nopeasti pilaantuvat tai lyhyt säilyvyysaika.
 • jossa palvelun kohteena on suljetussa pakkauksessa toimitettu tavara, jota ei voida palauttaa pakkauksen avaamisen jälkeen terveys- tai hygieniasyistä, jos pakkaus avattiin toimituksen jälkeen.
 • joissa palvelun kohteena ovat tavarat, jotka luonteensa vuoksi liittyvät erottamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen.
 • joissa palvelun kohteena ovat alkoholijuomat, joiden hinnasta sovittiin myyntisopimusta tehtäessä ja joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden arvo riippuu markkinoiden vaihteluista johon yrittäjä ei voi vaikuttaa.
 • jossa kuluttaja on nimenomaisesti vaatinut yrittäjää tulemaan hänen luokseen kiireellistä korjausta tai huoltoa varten; jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa muita kuin kuluttajan pyytämiä lisäpalveluita tai toimittaa korjauksen tai huollon suorittamiseen tarvittavia tavaroita kuin varaosia, kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus lisäpalveluiden tai tavaroiden osalta.
 • joissa palvelun kohteena ovat ääni- tai kuvatallenteet tai tietokoneohjelmat, jotka toimitetaan suljetussa pakkauksessa, jos pakkaus avattiin toimituksen jälkeen.
 • sanoma-, aikakaus- tai aikakauslehtien jakeluun, lukuun ottamatta tilaussopimusta.
 • päätetty julkisella huutokaupalla.
 • majoituspalvelujen tarjoamiseen muuhun kuin asumiseen, tavarankuljetukseen, autonvuokraukseen, gastronomiaan, vapaa-aikaan, viihteeseen, urheiluun tai kulttuuritapahtumiin liittyviin palveluihin, jos sopimuksessa on määrätty palvelun toimituspäivä tai -aika.
 • digitaalisen sisällön toimittamiseen, jota ei ole tallennettu aineelliselle välineelle, jos palvelun suorittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen sopimuksen peruuttamisen määräaikaa ja sen jälkeen, kun yrittäjä oli ilmoittanut hänelle menetyksestä oikeudesta peruuttaa sopimus.

 

IX. Tavaroita koskevat valitukset

Koskee asiakasta, joka on kuluttaja:

1. Kaikki Kaupassa tarjottavat tuotteet ovat täysin uusia, virheettömiä ja laillisesti tuotuja Suomen markkinoille. Myyjällä on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tavarat virheettömästi. Myyjän laissa säädettyä vastuuta palvelun laadusta säätelevät yleisesti sovellettavat säännökset tavaran virheellisyydestä, erityisesti kuluttajan oikeuksista 30.5.2014 annetun lain 5a luku.

2. Mikäli tavarat eivät ole sopimuksen mukaisia, asiakas voi tehdä myyjälle valituksen missä tahansa muodossa, erityisesti kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko tai sähköpostitse osoitteeseen: service@artforma.fi. Valituksessa suositellaan seuraavaa:

 • valituksen kohteen tietojen antaminen, erityisesti vian tyyppi ja päivämäärä
 • pyynnön määrittely koskien virheen poistotapaa (tavaran vaihtaminen uuteen, tavaran korjaaminen ja sitten hinnanalennus tai sopimuksen peruuttaminen)
 • antamalla valituksen tekijän yhteystiedot

joka helpottaa ja nopeuttaa valituksen käsittelyä Kaupassa. Edellisessä virkkeessä esitetyt suositukset ovat vain ei-sitovia ohjeita, eivätkä ne vaikuta millään tavalla ilman suositeltuja tietoja lähetettyjen valitusten tehokkuuteen.

3. Jos reklamaatio on tarpeen käsitellä, asiakkaan tulee toimittaa Myyjälle valituksen kohteena olevat tavarat, jotka on korjattava tai vaihdettava. Myyjä noutaa tavarat asiakkaalta omalla kustannuksellaan. Mikäli tavarat on asennettu ennen kuin tavaran sopimuksenvastaisuus paljastettiin, Myyjä purkaa tavarat ja kokoaa ne uudelleen korjauksen tai vaihdon jälkeen tai suorittaa nämä toimet omalla kustannuksellaan.

4. Valituksen käsittelyn nopeuttamiseksi Asiakas voi mahdollistaa valituksen etäkäsittelyn, erityisesti antamalla valokuvia tai mahdollistamalla tarkastuksen videoneuvottelutilassa. Asiakas voi haittojen välttämiseksi käyttää mahdollisuutta käsitellä reklamaatio etänä myös siinä tapauksessa, että tuotteen toimitus on mahdollista, tällainen päätös ei rajoita Asiakkaan oikeuksia.

5. Myyjä on velvollinen vastaamaan kuluttajan valitukseen 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Mikäli tavaraa vaaditaan vaihtamaan, poistamaan sen puutteet tai toimittamaan peruuttamisilmoitus tavaran epävastaavuudesta sopimusehtojen perusteella (kuluttajalain 30.5.2014 5a luku) oikeudet), Ostaja on velvollinen toimittamaan Myyjälle korjauksen tai vaihdon kohteena olevat tavarat.

6. Mikäli Myyjä pitää reklamaatiota perusteettomana, tavarat toimitetaan Asiakkaalle tarvittavien tietojen kera.

7. Mikäli tavaran noutaminen epäonnistuu perusteettomasti, Asiakas voi noutaa tavarat omatoimisesti Myyjän varastolta sopivana ajankohtana (arkipäivänä klo 9-15) ilmoitettuaan Myyjälle valitusta päivämäärästä. Myyjän mahdollinen uudelleentoimitus tai toimitus toiseen ilmoitettuun osoitteeseen on mahdollista Myyjän ja Asiakkaan välisellä erillisellä sopimuksella.

8. Myyjä on vastuussa tavaran virheestä, joka on ollut toimitushetkellä ja joka on paljastunut kahden vuoden kuluessa siitä päivästä lukien. Tavaran sopimuksenvastaisuuden, joka on ilmennyt kahden vuoden kuluessa tavaran luovutushetkestä, oletetaan olleen olemassa luovutushetkellä, jollei toisin osoiteta tai olettamaa ei voida sovittaa yhteen tavaran luonteen kanssa. tavaroista tai tavaran sopimuksenvastaisuuden luonteesta. .

9. Joidenkin Tavaroiden osalta Myyjä myöntää lisätakuun takuuasiakirjassa mainituin ehdoin. Myyjän antama takuu ei sulje pois, rajoita tai keskeytä Kuluttajana olevan Asiakkaan oikeuksia, jotka johtuvat tavaroiden sopimuksenvastaisuudesta.

Koskee muuta kuin kuluttaja-asiakasta:

1. Asiakkaiden osalta, jotka eivät ole näiden määräysten I kohdan 2 alakohdan mukaisia kuluttajia, 1 momentin mukaisesti. Siviililain 558 §:n 1 momentin mukaan osapuolet sulkevat pois Myyjän takuun mukaisen vastuun myydyn tavaran virheistä.

2. Edellisessä kohdassa tarkoitettu takuun mukainen yksinomainen vastuu ei estä Myyjää myöntämästä takuuta valituille Tavaroille tai yksittäisissä neuvotteluissa sellaisen asiakkaan kanssa, joka ei ole kuluttaja.

 

X. Sähköisten palvelujen tarjoamista koskevat valitukset

1. Myyjä ryhtyy toimenpiteisiin verkkokaupan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi nykyisen teknisen tietämyksen mukaisesti ja sitoutuu poistamaan Asiakkaiden ilmoittamat sääntöjenvastaisuudet kohtuullisessa ajassa.

2. Asiakas voi ilmoittaa Myyjälle Verkkokaupan toiminnan häiriöistä tai häiriöistä. Verkkokaupan toimintaan liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista tulee ilmoittaa sähköisesti seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: service@artforma.fi

3. Verkkokaupan toimintaan liittyvistä säännönvastaisuuksista tehdyssä valituksessa tulee mainita sääntöjenvastaisuuden tyyppi ja päivämäärä.

4. Myyjä vastaa valitukseen välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

 

XI. Tuomioistuimen ulkopuoliset menetelmät valitusten käsittelemiseksi ja vaateiden esittämiseksi

1. Myyjä ilmoittaa mahdollisuudesta käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia menetelmiä valitusten käsittelyssä ja vaateiden käsittelyssä. Niiden käyttö on vapaaehtoista ja voi tapahtua vain, jos molemmat riidan osapuolet suostuvat siihen.

 • Kuluttaja voi hakea kauppatarkastukselta kauppatarkastuksen tuomioistuimen ulkopuolisen kuluttajariidan ratkaisun aloittamista solmitun kauppasopimuksen mukaisesti. Kaupan tarkastuksesta 15. joulukuuta 2000 annetun lain 36 § (Lakilehti 2001 nro 4, kohta 25, sellaisena kuin se on muutettuna).
 • Kuluttaja voi myös hakea tehtyä kauppasopimusta koskevan erimielisyyden ratkaisemista Kauppatarkastuksen asianomaisen voivodikuntatarkastuksen yhteydessä toimivassa pysyvässä välimiesoikeudessa 100 artiklan mukaisesti. Kaupan tarkastuksesta 15. joulukuuta 2000 annetun lain 37 § (Lakilehti 2001 nro 4, kohta 25, sellaisena kuin se on muutettuna).
 • Euroopan komissio tarjoaa myös foorumin kuluttajien ja yrittäjien välisiin online-riitojen ratkaisemiseen (ODR-alusta). Se on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Yksityiskohtaiset tiedot kuluttajariitojen ratkaisemisesta, mukaan lukien kuluttajan mahdollisuus käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia menetelmiä valitusten käsittelyssä, vaateiden esittäminen ja näihin menettelyihin pääsyä koskevat säännöt ovat saatavilla pääkonttorista ja kaupan voivodikuntien tarkastusvirastojen verkkosivuilta. Tarkastus ja osoitteessa: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Loppumääräykset

1. Myyjän ja asiakkaan välisten myyntisopimusten täytäntöönpanoon liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, jotta erimielisyydet ratkaistaan sovinnollisesti.

2. Myyjän ja sellaisen asiakkaan, joka ei ole kuluttaja, välillä syntyvien riitojen ratkaiseminen on myyjän kotipaikan toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistava.

3. Asioissa, jotka eivät kuulu näiden määräysten soveltamisalaan, sovelletaan sovellettavan lain säännöksiä, erityisesti 23. huhtikuuta 1964 annetun lain säännöksiä. Siviililaki (konsolidoitu teksti, Laki 2014, kohta 121, muutoksineen) ja laki 30. toukokuuta 1964. 2014 kuluttajan oikeuksista (Lakilehti 2014, kohta 827).

4. Myyjän kanssa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Puolan lakia. Kuluttajasopimusten yhteydessä noudatetaan kuluttajan asuinmaan pakottavia säännöksiä, ja nämä säännökset suojaavat kuluttajaa riippumatta siitä, onko Puolan laki sovellettavaksi laiksi valittu.

Peruutuslomakemalli

(tämä lomake tulee täyttää ja palauttaa vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)

- FORAM osakeyhtiö sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Minä/me(*) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ erityinen tehtävä, johon sisältyy seuraavien kohteiden suorittaminen(*)/ seuraavan palvelun tarjoaminen(*)

– Sopimuksen tekopäivä(*)/kuitti(*)

_________________________________________________________

– Kuluttajan/kuluttajien etu- ja sukunimi

_________________________________________________________

– Kuluttajan (kuluttajien) osoite

_________________________________________________________

– Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain jos lomake lähetetään paperilla)

– Päivämäärä____________________________________________________________________________________________

(*) Poista tarpeellinen.

Katso arvostelumme osoitteessa  

Katso lisää