Tarjous -10% koodilla 10promo
service@artforma.fi
Kirjoita meille sähköposti
Keskustele Messengerillä
Keskustele WhatsApilla

Käyttöehdot

I. Määritelmät

Säännöissä käytetyt määritelmät tarkoittavat:

1. Asiakas - luonnollinen henkilö tai yksikkö joka ei ole oikeushenkilö, jolla erikoislain nojalla on oikeustoimikelpoisuus, joka tekee Tilauksen Verkkokaupassa;

2. Kuluttaja - Siviililain 22[1] art. nojalla on luonnollinen henkilö joka muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinontoimintaa varten tekee oikeustoimen elinkeinonharjoittajan kanssa.

3. Siviililaki - 23 päivänä huhtikuuta 1964 päivätty laki (Vir. Lehti nro 16, 93 kohta muutoksineen);

4. Säännöt - nämä Säännöt joissa määritetään yleiset kauppaehdot ja verkkokaupan Artforma kauppaehdot;

5. Verkkokauppa (Kauppa) - osoitteella https://artforma.fi/ oleva verkkosivusto, jonka välityksellä Asiakas voi tehdä tilaukset;

6. Tuotteet - Verkkokaupassa myytävät tuotteet;

7. Myyntisopimus - siviililain tarkoittama tuotteiden myyntisopimus, solmittu Artforman ja Asiakkaan välillä, verkkokaupan Kapuan välityksellä;

8. Kuluttajaoikeuslaki - 30 toukokuuta 2014 kuluttajan oikeuksista annettu laki (Vir. Lehti v. 2014 827 kohta);

9. Laki sähköisesti suoritettavista palveluista - 18 heinäkuuta 2002 sähköisesti suoritettavista palveluista annettu laki (Vir. Lehti Nro 144, 1204 kohta muutoksineen);

10. Tilaus - Asiakkaan tahdon ilmaisu, joka tähtää Myyntisopimuksen solmimiseen, joka sisältää Tuotteiden lajin ja määrän.

 

 

II. Yleiset määräykset

1. Tässä säännöissä määritetään verkkokaupan osoitteessa www.artforma.fi/.

2. Nämä sännöt ovat lain sähköisesti suoritettavista palveluista 8 art. tarkoittamia sääntöjä.

3. Verkkokaupan Artforma, joka toimii osoitteella www.artforma.fi/, ylläpitäjänä on FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, NIP-tunnus: 9231729378, REGON-tunnus: 381749814. Liiketoiminta on rekisteröity Elinkeinotoimintarekisteri- ja tiedotusvirastossa (CEIDG), jota ylläpitää asianmukainen ministeri.

4. Nämä säännöt määrittävät erityisesti:

- rekisteröintiä ja tilin verkkokaupassa käyttämistä koskevat ehdot;

- sähköisten Tilausten ehdot;

- myyntisopimusten solmimista käyttäen Verkkokaupan palveluita koskevat ehdot

5. Verkkokauppaa voidaan käyttää sillä edellytyksellä, että Asiakkaan käyttämä tietotekniikkajärjestelmä täyttää tekniset vähimmäisvaatimukset: Pääsy internettiin. Verkkoselain (esim. Google Chrome, Internet Explorer, Opera jne.)

6. Käyttääkseen verkkokauppaa, Asiakkaan on itse hankittava pääsy tietokoneeseen tai päätelaitteeseen jolla on pääsy internetiin.

7. Voimassa olevien säännösten mukaisesti Artforma pidättää itselleen mahdollisuuden rajoittaa Verkkokaupan tarjoamat palvelut 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Siinä tapauksessa mahdollisille Asiakkaille ilmoitetaan siitä ehdosta.

8. Asiakkailla on milloin tahansa mahdollisuus saada pääsyn näihin sääntöihin pääsivulla olevan linkin kautta www.artforma.fi/ sieltä säännöt voidaan ladata ja tulostaa ne.

 

 

III. Verkkokaupan käyttöehdot

1. Verkkokaupassa rekisteröiminen ei ole pakollinen. Asiakas voi tehdä tilauksen ilman että rekisteröi kaupassa, sääntöihin tutustuttua ja hyväksyttyään ne.

Rekisteröinti tapahtuu täyttämällä ja hyväksymällä rekisteröintilomakkeen, joka löytyy Kaupan verkkosivuilta.

Rekisteröinnin edellytyksenä on Sääntöjen hyväksyminen sekä pakollisiksi merkittyjen henkilötietojen antaminen.

Artforma saattaa riistää Asiakkalta oikeuden käyttää Verkkokauppaa sekä rajoittaa pääsyn Verkkokaupan koko valikoimaan tai sen osaan välittömästi jos Asiakas rikkoo Sääntöjä ja erikoisesti jos Asiakas:

- antoi rekisteröinnin yhteydessä väärät tiedot, tiedot jotka eivät ole enää voimassa, jotka saattavat johtaa harhaan tai jotka saattavat rikkoa kolmansien henkilöiden oikeuksia,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- on loukannut verkkokaupan välityksellä yleisiä henkilöön liittyviä oikeuksia, erikoisesti verkkokaupan muiden asiakkaiden yleisiä henkilöön liittyviä oikeuksia, käyttäytyy muuten sillä tavoin, jota Artforma saattaa pitää sitä lakia rikkovana tai että se on yleisiä verkon käyttämisen ehtoja vastaista ja Artforman mainetta loukkaavaa.

Henkilö, jolta riistettiin oikeudet käyttää verkkokauppaa ei voi rekisteröityä uudestaan ilman erillistä Artforman lupaa.

2. Tietojen siirron ja tiedottamisen turvallisuuden takaamiseksi, verkkosivuilla tarjottavaien palveluiden puitteissa, Verkkokauppa ryhtyy asianmukaisiin, ottaen huomioon turvallisuutta vaarantavia riskejä, teknisiin ja järjestelmällisiin toimenpiteisiin joiden avulla ehkäistään sen että asiattomat henkilöt saavat pääsyn ja muokkaavat internetin kautta siirrettäviä henkilötietoja.

3. Asiakas on velvoitettu erikoisesti:

- käyttää verkkokauppaa Suomessa voimassa olevan lain mukaisesti, Kaupan säännösten ja yleisten Internetin käyttöehtojen mukaisesti.

- jättää toimittamatta ja lähettämättä lain kieltämiä sisältöä, esim. sisältöä jonka tarkoitus on yllyttää väkivaltaan, joka on häpäistävää, sekä rikkova yleisiä henkilöön liittyviä oikeuksia ja muuta kolmansien henkilöiden loukkaavaa sisältöä,

- käyttämään Verkkokauppaa häiritsemättä sen toimintaa, erikoisesti käyttämällä asianmukaista ohjelmistoa tai laitteita,

- olla ryhtymättä sellaisiin toimiin kuin: lähettäminen tai julkaiseminen verkkokaupan puitteissa ei tilattuja kauppatiedotteita (spam),

- olla käyttämättä Verkkokauppaa sillä tavalla joka olisi häiritsevä muille asiakkaille ja Artformalle,

- käyttämään Verkkokaupassa julkaistuja tietoja vain henkilökohtaiseen käyttöön,

 

 

IV. Myyntisopimuksen solmiminen

1. Solmiakseen myyntisopimuksen Verkkokaupan kautta on käytävä verkkosivustolla www.artforma.pl/ ja valittava tuote tekemällä seuraavat tekniset toimenpiteet perustuen Asiakkaalle näyttäviin ilmoituksiin ja sivustolla saataviin tietoihin.

2. Tavaran valinta tapahtuu lisäämällä tuotteet ostoskoriin.

3. Tilauksen tekemisen aikana, kunnes painetaan Tilauken tekemisen vahvistavan painikkeen - Asiakkaalla on mahdollisuus muokata syötetyt tiedot ja valittu tuote. Sitä varten on seurattava Asiakkaalle näytettäviä viestejä ja sivustolta saatavia tietoja.

4. Kun Verkkokaupassa vieraileva Asiakas on antanut kaikki välttämättömät tiedot, näytetään tehdyn Tilauksen yhteenveto. Tehdyn Tilauksen yhteenveto sisältää mm. valittujen tuotteiden tai palveluiden kuvauksen, summan ja kaikki muut kustannukset.

5. Lähettääkseen Tilauksen ensin on hyväksyttävä Sääntöjen sisältö, annettava pakollisiksi merkityt tiedot sekä klikattava Tilauksen tekemisen vahvistava painike.

6. Kaupan sivustolla olevat tuotteita koskevat tiedot ovat Siviililain 66 art. tarkoittama tarjous. Tilauksen lähettäminen on Asiakkaan tahdon ilmaisu solmia Artforman kanssa Myyntisopimuksen Sääntöjen sisällön mukaisesti.
Sopimus katsotaan solmituksi kun Asiakkaan Tilaus on saapunut Verkkokaupan tietojärjestelmään, sillä ehdolla kuitenkin että Tilaus on Sääntöjen mukainen.
Sopimuksen solmimisen jälkeen Asiakas saa sähköpostiviestin, jossa on kaikkien tärkeiden Tilauksen kohtien vahvistus.

7. Myyntisopimus tehdään suomen kielellä sääntöjen mukaisessa muodossa.

8. Asiakkailla on milloin tahansa mahdollisuus saada pääsyn näihin Sääntöihin pääsivulla olevan linkin kautta www.artforma.pl sieltä säännöt voidaan ladata ja tulostaa ne.

Tilauksen tietojen ja Yleisten ehtojen (myynnin säännöt) tallentaminen, säilyttäminen ja luovuttaminen tapahtuu sähköpostin välityksellä. Aikaisemmat tilauksenne voitte tarkastaa kirjauduttua tilillenne.

 

 

V. Toimitus

1. Tuotteet toimitetaan vain Suomi alueella, asiakkaan Tilauksen tehdessä annettuun osoitteeseen.

2. Tilattujen tuotteiden toimitus toteutetaan:

- Kuriiripalveluyhtiön välityksellä

Tuotteiden nouto kaupastamme ei ole mahdollista.

Toimituskustannukset: Toimitus on ilmainen maksutavasta ja toimituksesta riippumatta. Lisäksi toimituskulut ilmoitetaan Tilauksen tehdessä.

3. Toimitusaika on Tilauksen toimitusaika on 7 - 15 arkipäivää (valmistusaika: korkeintaan 8 arkipäivää, Toimitus: korkeintaan 7 arkipäivää) ja se lasketaan Asiakkaan Tilauksen lähettämisestä.

4. Toimituksen aikana ilmenneet tavaran vauriot.

Etämynnissä Kauppa aina ottaa vastuun tahattomasta tavaran vaurioitumisesta tai tavaran katoamisesta kuljetuksen aikana. Jos tuotteet toimitetaan vaurioituneina, ja vauriot ilmenevät kuljetuksen aikana, olkaa hyvää ja ilmoittakaa sellaisesta vahingosta toimittajalle välittömästi ja ottakaa yhteyttä meihin. Sellaisen reklamaation tai yhteydenoton viivästyminen ei aiheuta mitään seuraamuksia Teidän lain mukaisille vaatimuksille ja niiden täytäntöönpanolle, myös piileviä virheitä koskevaa takuuta koskeville oikeuksillenne (Sääntöjen VIII kohta). Mitä pikemmin ilmoitatte havaituista, kuljetuksen aikana ilmestyneistä vaurioista, sitä paremmin voimme esittää vaateita kuljetusyhtiötä tai kuljetuksen vakuuttajaa kohtaan.

 

 

VI. Hinnat ja maksutavat

1. Tavaroiden hinnat ovat Euro ja ne sisältävät kaikki maksut, mm. ALV, tullit ja kaikki muut maksut.

2. Asiakas voi maksaa tavarasta:

- pankkisiirrolla

- vastaanoton yhteydessä

- PayU-järjestelmässä

- maksamalla PayPalin kautta.

Maksu veloitetaan kun ostaja tekee pankkisiirron. Jos maksetaan vastaanoton yhteydessä, maksetaan kuriirille kun hän toimittaa tavarat.

 

 

VII. Sopimusasiakirjojen peruuttaminen ja muuttaminen

1. Kun tilaus on tehty, ostajalla on oikeus muuttaa tai peruuttaa tilaus 2 työpäivän kuluessa tilauksen viimeistelystä. Viimeistelyllä tarkoitetaan maksun suorittamista tai käteismaksun valitsemista (maksu noutohetkellä).

2. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle sähköpostitse kaikki tiedot, jotka liittyvät tilauserittelyn muuttamiseen tai sen peruuttamiseen.

3. Alkuperäisen erittelyn muuttaminen johtaa tilauksen hinnan muutokseen, jonka ostaja suostuu kattamaan ja jonka vuoksi hänen on maksettava 20 euron käsittelymaksu.

4. Jos peruutus tapahtuu, palautuksen arvosta vähennetään 20 euron käsittelymaksu.

5. Ilmoitetun ajanjakson jälkeen tehtyjä muutoksia ja peruutuksia ei oteta huomioon Myyjän liiketoimintaprofiilin vuoksi, joka johtuu kunkin tilauksen tuotekohtaisesta personoinnista.

 

 

VIII. Peruuttamisoikeus

1. Sopimuksen peruuttamisoikeuden poissulkemisen

Peruuttamisoikeus ei koske sopimuksia, jotka koskevat muiden kuin esivalmistettujen tavaroiden toimitusta, joiden valmistus määräytyy kuluttajan yksilöllisen valinnan tai määrittelyn perusteella tai jotka on selkeästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Valikoimamme tuotteet (Valentina-malliston kalustesarjoja lukuun ottamatta) valmistetaan täysin yksilöllisen tilauksen mukaan ja räätälöidään kuluttajan tarpeiden mukaan, joten tilattua tavaraa ei ole mahdollista palauttaa.

2. Oikeus peruuttaa sopimus

Alla kuvattu menettely koskee vain Valentina-malliston tuotteita (huonekalusarjat).

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin olet saanut tavarat haltuusi tai jona valitsemasi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavaran haltuunsa. Tuotteen palautuksen yhteydessä toimituskulut maksaa asiakas. Tavarat tulee lähettää takaisin 14 päivän kuluessa ostosopimuksen peruuttamisesta seuraavaan osoitteeseen: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Puola, Puhelin: +44 203 808 5213. Emme ole vastuussa sisällölle kuljetuksen aikana aiheutuneista vaurioista, joten suosittelemme lähetyksen vakuuttamista.

Käyttääksesi sopimuksen peruuttamisoikeutta sinun pitää ilmoittaa meille (FORAM Sp.z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.fi, puhelin: +44 203 808 5213) päätöksesi peruuttaa tämä sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä).
Voit käyttää sopimuksen peruuttamislomaketta, mutta se ei ole pakollista.
 

Sopimuksen peruuttamislomake

(Tämä lomake on täytettävä ja palautettava vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen.)

Sopimuksen peruuttamislomake

 

Sopimuksen peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen sinulle kuuluvan sopimuksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen sopimuksen peruuttamisen määräajan umpeutumista.

Sopimuksen peruutuksen vaikutukset:
Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme kaikki sinulta saamamme maksut välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona meille ilmoitettiin päätöksestäsi käyttää tämän sopimuksen peruuttamisoikeutta.

Olet vastuussa tavaran arvon alentamisesta, joka aiheutuu tavaran käyttämisestä eri tavalla kuin oli tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden määrittämiseksi.
 

 

IX. Kaupan myyntiä koskevat lisätakuut

Kaupassa saatavilla olevien tuotteiden valmistaja on Artforma. Artforma valmistajana antaa lisätakuun tuotteille, joiden se on valmistaja ehdoin ja ajaksi joka on Tuotteeseen kanssa toimitetulla takuukortilla. Antamamme takuu ei poissulje, rajoita eikä keskeytä Asiakkaan oikeuksien voimassaoloa, jotka johtuvat piileviä virheitä koskevasta takuusta annetuista säännöksistä. VIII kohta).

 

 

X. Etämyyntiä koskevat reklamaatiot

1. Artforma ryhtyy toimenpiteisiin joiden päämääränä on Verkkokaupan asianmukainen toiminta tekniikan nykytason mukaisesti ja sitoutuu poistamaan kaikki asiakkaiden ilmoittamat virheet.

2. Asiakas voi ilmoittaa meille kaikista Verkkokaupan toiminnan virheistä ja tauoista, Verkkokaupan toimintaan liittyvistä virheistä on ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen: service@artforma.fi

3. Jos reklamaatio koskee Verkkokaupan toiminnan virheitä, olkaa hyvää ja ilmoittakaa niiden virheiden päivämäärä ja laji.

4. Sitoudumme ottaa kantaa reklamaatioon välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluttua sen tekemisestä.

 

 

XI. Tuomioistuimen ulkopuolinen reklamaation käsittely ja vaateiden esittäminen

1. Ilmoitamme, että on olemassa mahdollisuuksia käyttää tuomioistuimen ulkopuolista reklamaatioiden käsittelyä ja vaateiden esittämistä. Niiden käyttö on vapaanehtoista ja se on mahdollista vain silloin kun kumpikin osapuoli suostuu siihen.

  • Kuluttaja voi kääntyä Kauppatarkastusviraston Inspekcja Handlowa puoleen ja hakea solmittua Myyntisopimusta koskevaa tuomioistuimen ulkopuolista menettelyä 15 joulukuuta 2000 annetun lain Kauppatarkastusvistastosta 36 art. mukaisesti (Virallinen Lehti v. 2001 Nro 4, 25 k. muutoksineen).
  • Kuluttaja voi kääntyä välitystuomioistuimen stały sąd polubowny puoleen joka toimii Kauppatarkastusviraston Inspekcja Handlowa yhteydessä ja hakea solmittua Myyntisopimuksta koskevan riidan käsittelyä15 joulukuuta 2000 annetun lain Kauppatarkastusvistastosta 37 art. mukaisesti (Virallinen Lehti v. 2001 Nro 4, 25 k. muutoksineen).
  • Euroopan Komissio tarjoaa myös riidanratkaisua varten Kuluttajien ja Elinkeinoharjoittajien välillä sivuston Verkkovälitteista (ODR) Se on saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Tarkat kuluttajien riidanratkaisuja koskevat tiedot ja tiedot mahdollisuuksista käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia reklamaation käsittelyä, vaateiden esittämistä ja tiedot niiden menettelyjen ehtoista ovat saatavilla wojewodzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Kauppatarkastusviraston piiriyksiköiden kotipaikoissa ja internetosoitteessa: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 

 

XII. Loppumääräykset

1. Erimielisyydet Kuluttajien kanssa ratkaistaan paikallisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa, Siviililakikokoelman mukaisesti.

2. Artforman ja Asiakkaan joka ei ole Kuluttaja välillä ilmenneet erimielisyydet ratkaistaan paikallisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa meidän kotipaikkamme mukaan.

3. Seikkoihin, joita ei säännellä niiden Sääntöjen määräyksillä sovelletaan voimassa olevaa lakia, erikoisesti 23 huhtikuuta 1964 annettua lakia (yhdenmukaistettu teksti, Virallinen Lehti v. 2014, 121 k. muutoksineen) ja 30 toukokuuta 2014 annettua lakia kuluttajan oikeuksista (Virallinen Lehti v. 2014, 827 kohta). Jos niiden sääntöjen määräykset ovat ristiriidassa yleisistä voimassa olevista laista johtuvien Asiakkaiden oikeuksien kanssa, sovelletaan yleiset Puolan lain säännöt.

Katso arvostelumme osoitteessa